Till fredags resultat
Fredags resultat i pressformat Fredags resultat i columnformat
Lördags resultat i pressformat Lördags resultat i columnformat
TID GREN STARTLISTA RESULTAT
18.5.2024 8.30 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Försök
18.5.2024 9.22 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Försök
18.5.2024 9.40 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Försök
18.5.2024 10.04 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
18.5.2024 10.14 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
18.5.2024 10.24 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
18.5.2024 10.36 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Semifinal
18.5.2024 10.48 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
18.5.2024 11.27 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
18.5.2024 12.20 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Försök
18.5.2024 13.45 Gatustafett, 5-manna, pojkar, Grundskolor åk 7-9 Final
18.5.2024 14.05 Gatustafett, 5-manna, flickor, Grundsk. åk 7 - 9 Final
18.5.2024 14.35 Gatustafett, 5-manna, flickor, Andra stadiet Final
18.5.2024 14.55 Gatustafett, 10-manna, pojkar, Andra stadiet Final
18.5.2024 15.20 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
18.5.2024 15.30 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
18.5.2024 15.37 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
18.5.2024 15.44 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
18.5.2024 15.51 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Final
18.5.2024 16.30 18 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
18.5.2024 16.40 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Final
18.5.2024 16.50 12 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
18.5.2024 17.00 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
18.5.2024 17.08 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
18.5.2024 17.16 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
18.5.2024 17.25 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Final
18.5.2024 17.40 Dubbel svensk stafett, mixed, Andra stadiet Final
18.5.2024 18.10 18 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final