Till fredags resultat
Fredags resultat i pressformat Fredags resultat i columnformat
Lördags resultat i pressformat Lördags resultat i columnformat
TID GREN STARTLISTA RESULTAT
20.5.2023 8.30 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
20.5.2023 9.00 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
20.5.2023 9.45 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Försök
20.5.2023 10.05 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Försök
20.5.2023 10.25 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Semifinal
20.5.2023 10.35 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
20.5.2023 10.45 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
20.5.2023 10.55 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
20.5.2023 11.10 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Försök
20.5.2023 12.00 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Försök
20.5.2023 13.20 Gatustafett, 5-manna, flickor, Grundsk. åk 7 - 9 Final
20.5.2023 13.40 Gatustafett, 5-manna, pojkar, Grundskolor åk 7-9 Final
20.5.2023 14.10 Gatustafett, 5-manna, flickor, Andra stadiet Final
20.5.2023 14.30 Gatustafett, 10-manna, pojkar, Andra stadiet Final
20.5.2023 14.50 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
20.5.2023 15.00 18 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
20.5.2023 15.15 12 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
20.5.2023 15.30 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Final
20.5.2023 16.05 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
20.5.2023 16.15 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
20.5.2023 16.25 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Final
20.5.2023 16.40 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Final
20.5.2023 16.50 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
20.5.2023 17.00 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
20.5.2023 17.10 5 x 50 m, tillsammans, Grundskolor åk 7 - 9
20.5.2023 17.25 Dubbel svensk stafett, mixed, Andra stadiet Final
20.5.2023 17.55 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
20.5.2023 18.05 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
20.5.2023 18.25 18 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final