Till fredags resultat
Fredags resultat i pressformat Fredags resultat i columnformat
Lördags resultat i pressformat Lördags resultat i columnformat
TID GREN STARTLISTA RESULTAT
21.5.2022 8.30 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
21.5.2022 9.00 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
21.5.2022 9.50 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Försök
21.5.2022 10.05 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Försök
21.5.2022 10.10 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Semifinal
21.5.2022 10.25 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
21.5.2022 10.35 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
21.5.2022 10.50 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
21.5.2022 11.10 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Försök
21.5.2022 13.00 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Försök
21.5.2022 13.25 Gatustafett, 5-manna, flickor, Grundsk. åk 7 - 9 Final
21.5.2022 13.45 Gatustafett, 5-manna, pojkar, Grundskolor åk 7-9 Final
21.5.2022 14.10 Gatustafett, 5-manna, flickor, Andra stadiet Final
21.5.2022 14.30 Gatustafett, 10-manna, pojkar, Andra stadiet Final
21.5.2022 14.50 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
21.5.2022 15.00 18 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
21.5.2022 15.15 12 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
21.5.2022 15.30 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Final
21.5.2022 16.05 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
21.5.2022 16.15 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
21.5.2022 16.25 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Final
21.5.2022 16.40 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Final
21.5.2022 16.50 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
21.5.2022 17.00 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
21.5.2022 17.10 Dubbel svensk stafett, mixed, Andra stadiet Final
21.5.2022 17.45 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
21.5.2022 17.55 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
21.5.2022 18.15 18 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final