TID GREN MOMENT STARTLISTA RESULTAT
21.5.2016 8:30 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
21.5.2016 9:00 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
21.5.2016 9:40 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Försök
21.5.2016 9:55 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Försök
21.5.2016 10:10 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Semifinal
21.5.2016 10:25 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
21.5.2016 10:35 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
21.5.2016 10:50 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
21.5.2016 11:10 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Försök
21.5.2016 12:00 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Försök
21.5.2016 14:00 600 + 600 + 400 m, flickor, Grundskolor åk 7 - 9 Final
21.5.2016 14:35 Gatustafett, 5-manna, flickor, Andra stadiet Final
21.5.2016 14:35 Gatustafett, 6-manna, pojkar, Grundskolor åk 7-9 Final
21.5.2016 14:55 Gatustafett, 10-manna, pojkar, Andra stadiet Final
21.5.2016 15:15 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
21.5.2016 15:25 12 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
21.5.2016 15:40 18 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
21.5.2016 15:50 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Final
21.5.2016 16:20 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
21.5.2016 16:30 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
21.5.2016 16:40 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Final
21.5.2016 16:50 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Final
21.5.2016 17:05 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
21.5.2016 17:15 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
21.5.2016 17:25 Dubbel svensk stafett, mixed, Andra stadiet Final
21.5.2016 17:55 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
21.5.2016 18:05 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
21.5.2016 18:25 18 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final