TID GREN MOMENT STARTLISTA RESULTAT
23.5.2015 8:30 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
23.5.2015 9:05 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
23.5.2015 9:55 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Försök
23.5.2015 10:10 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Försök
23.5.2015 10:30 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Semifinal
23.5.2015 10:35 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
23.5.2015 11:00 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Försök
23.5.2015 11:45 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
23.5.2015 12:00 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
23.5.2015 13:05 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Försök
23.5.2015 14:25 600 + 600 + 400 m, flickor, Grundskolor åk 7 - 9 Final
23.5.2015 14:40 Gatustafett, 5-manna, flickor, Andra stadiet Final
23.5.2015 15:00 Gatustafett, 6-manna, pojkar, Grundskolor åk 7-9 Final
23.5.2015 15:20 Gatustafett, 10-manna, pojkar, Andra stadiet Final
23.5.2015 15:40 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
23.5.2015 15:50 12 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
23.5.2015 16:20 18 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
23.5.2015 16:30 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Final
23.5.2015 16:40 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
23.5.2015 16:50 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
23.5.2015 17:00 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Final
23.5.2015 17:10 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Final
23.5.2015 17:25 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
23.5.2015 17:35 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
23.5.2015 17:45 Dubbel svensk stafett, mixed, Andra stadiet
23.5.2015 18:15 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
23.5.2015 18:25 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
23.5.2015 18:45 18 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9