Perjantai 20.1.2023

12:00 Naiset Pariviesti Karsinta ja Finaali(V)
12:30 Miehet Pariviesti Karsinta ja Finaali (V)

14:00 Naiset Pariviesti Finaali (V)
14:30 Miehet Pariviesti Finaali (V)

Lauantai 21.1.2023

9:20 Miehet 15 km (V)
11:40 Naiset 10 km (V)

FIS-live Naiset 10 km (V)
FIS-live Miehet 15 km (V)

Sunnuntai 22.1.2023

9:00 Naiset Sprintti Karsinta (V) 1,6 km
9:30 Miehet Sprintti Karsinta (V) 1,6 km

FIS-live Naiset Sprintti Karsinta
FIS-live Miehet Sprintti Karsinta


10:46 Naiset Sprintti Erät (V) 1,6 km
11:16 Miehet Sprintti Erät (V) 1,6 km

FIS-live Naiset Sprintti Erät (V) 1,6 km
FIS-live Miehet Sprintti Erät (V) 1,6 km