Perjantai

10:30 Naiset Sprintti Karsinta (P) 1,4 km
11:00 Miehet Sprintti Karsinta (P) 1,7 km
FIS Naiset Karsinta
FIS Miehet karsinta

13:00 Naiset Sprintti erävaihe (P) 1,4 km
13:30 Miehet Sprintti erävaihe (P) 1,7 km

Perjantai EQ LIVE
FIS Naiset erävaihe
FIS Miehet erävaihe

Lauantai

12:00 Naiset 3 x 5 km 1P+2V
13:15 Miehet 4 x 10 km 2P+2V
Lauantai EQ LIVE

Sunnuntai

9:30 Naiset 30 km (P)
12:30 Miehet 50 km (P)
Sunnuntai EQ LIVE
FIS Live - Naiset 30 km (P)
FIS Live - Miehet 50 km (P)