Perjantai

10:00 N 1,6km (V) Sprintin karsinta
10:35 M 1,6km (V) Sprintin karsinta
12:00 N 1,6km (V) Sprintin erät
12:35 M 1,6km (V) Sprintin erät

Lauantai

10:05 Naiset 10km (v)
11:50 Miehet 15km (v)

Sunnuntai


11:00 Naiset viesti 3 x 5km (v)
12:10 Miehet viesti 4 x 10km (v)